Skip to product information
1 of 6

247iMall.com

BÌNH THỦY ĐUN SÔI NATURAL BROWN TIGER - NHẬT BẢN

Regular price $69.95 USD
Regular price $129.00 USD Sale price $69.95 USD
Sale Sold out

Gọi vào số: (714) 290 5902 - (408) 499 7523 để nhận thêm ƯU ĐÃI

[ ENG / Vietnamese Below ]

• Vacuum insulated liner, keep hot water warm for hours
• Stable warm keeping ability (10h:> 74ºC-165℉, 24h:> 61ºC-142℉)
• Double-walled vacuum-sealed glass structure to keep heat: 74ºC - 165℉
• Convenient "Press to Pour" button on the handle: allows one-handed serving
• Faucet cover
• Open/close lock button on the handle
•  Capacity: 1.85L
•  Made in Japan

______________________________________________

  • Lót ly cách nhiệt chân không, giữ ấm nước nóng trong nhiều giờ
  • Khả năng giữ ấm ổn định (10h:> 74ºC-165℉, 24h:> 61ºC-142℉)
  • Kết cấu kính hút chân không hai vách để giữ nhiệt: 74ºC - 165℉
  • Nút thuận tiện "Nhấn để Đổ" trên tay cầm: cho phép phục vụ bằng một tay
  • Nắp vòi
  • Nút khóa mở / đóng trên tay cầm
  • Dung tích: 1.85L
  • Sản xuất tại Nhật Bản